LAHJASI YMPÄRISTÖLLE

VÄHENNÄT PÄÄSTÖJÄ

Liikenteen osuus (2017) kasvihuonepäästöistä on noin 20% ja tieliikenteen osuus kaikista liikenteen CO2-päästöistä noin 90%. Autojen hiilidioksiidipäästöillä on siis väliä. Tavoitteeksi Suomessa on asetettu niilineutraalius lähitulevaisuudessa. Se tarkoittaisi sitä, että hiilinielut pystyvät sitomaan kaikki tuotetut päästöt. Samalla kun hiilinieluja toivottavasti kasvatetaan vähitellen, myös päästöjä pitäisi alkaa vähentämään reilusti ja mieluimmin nyt heti.

Auton matkanopeudella on suuri merkitys päästöjen syntymiseen. Se on samansuuntainen kuin polttoaineen kulutus. Auton kulutuksen ja päästojen kannalta nopeudelle voidaan arvioida tietty ihanne alue. Tutkimuksissa on havaittu, että alue on välillä 60-80 km/t. (Kaavioiden lähde)

VÄHENNÄT MELUA

Liikenteen melu on terveyshaitta, johon on alettu kiinnittämään yhä enemmän huomiota, koska melu aiheuttaa stressiä. Auton aiheuttama meluhaitta syntyy pääasiassa renkaista. Kun alennat matkanopeutta kasikymppiin, meluhaitat vähenevät merkittävästi ja myös oma mukavuutesi ajaessa lisääntyy.

VÄHENNÄT ENERGIAVIRTOJA

Kaikki tietävät, että fossiilisten energialähteiden aika alkaa olla ohi. Esimakua saatiin jo kauan sitten 70-luvun öljykriisissä, jolloin raakaöljyn hinta hyppäsi ylös moninkertaisesti. Kulutuksen vähentämiseksi muun muassa tieliikenteessä määrättiin joksikin aikaa 80 km/t yleinen nopeusrajoitus, joka mukisematta hyväksyttiin.

Tehdään nyt sama vapaaehtoisesti. Näytetään esimerkkiä siitä, miten voimme yhdessä vähentää fossiilisia energiavirtoja siirtymäajalla kohti uusiutuvien energiamuotojen käyttöä.

On myös hyvä tiedostaa, että liikenteen infrastruktuurin ylläpitämiseen tarvitaan paljon energiaa ja se on vielä pitkään peräisin fossiilisista lähteistä. Mitä vähemmän on liikennettä, sitä vähemmän tarvitaan infraa ja sen ylläpitoa ja siten myös fossiilista energiaa.

VÄHENNÄT MATERIAALIVIRTOJA

Suomi ei ole erityisemmin kunnostautunut materiaalitehokkuudessa. Olemme Euroopan häpeäpilkku, vaikka siitä ei juuri puhuta julkisuudessa. Suurin osuus raaka-ainevirroista on meillä peräisin maaperästä. Hiekkaa, soraa ja muita aineksia tarvitaan rakentamiseen. Suomi on olosuhteiltaan haasteellinen teiden ylläpidon kannalta ja se lienee yksi syy materiaalivirtojen suhteellisen suureen määrään.

Teiden kulumiseen vaikuttaa tietysti liikennesuoritteiden määrä, mutta myös ajoneuvojen nopeudella on merkitystä. Voit siis vaikuttaa teiden ylläpitämiseen tarvittaviin materiaalivirtoihin vähentämällä ajonopeutta. Jos vielä käytät talvella teitä vähemmän kuluttavia kitkarenkaita, se auttaa myös. Kitkarenkailla ajaminen on osoittautunut tuoreen tutkimuksen perusteella jopa turvallisemmaksi kuin nastarenkailla ajaminen.

Pienempi matkanopeus tarkoittaa myös sitä, että auto voi olla kevyempi ja moottori ei vaadi suuria tehoja, jolloin autojen valmistukseen tarvitaan vähemmän resursseja. Molemmat tarkoittavat myös pienempää kulutusta ja päästöjä, joten se näkyy myös kukkarossasi kun vaihdat joskus autoa. Autojen käyttöiän kasvaessa se vähentää osaltaan materiaalivirtoja.  

VÄHENNÄT LIIKENNEVAHINKOJA

On kiistatonta, että ajoneuvon liiallinen nopeus on useimmiten syynä onnettomuuksiin. Tilastotkin kertovat, että kun Suomessa siirryttiin käyttämään nopeusrajoituksia liikennekuolemat vähenivät. Aikaisemmin mainitun öljykriisin jälkeen tieliikennekuolemat puoliintuivat nopeasti ja nousivat sitten taas 80-luvun nousukaudella.

Maantiellä ja moottoritiellä ajettaessa 80 km/t kuljettaja pystyy havainnoimaan huomattavasti paremmin tilanteiden muutoksia liikenteessä. Nopeus vaikuttaa myös neliöllisesti liike-energiaan, joten jarrutusmatkat lyhenevät ja törmäysten vaikutukset jäävät väheisemmiksi.

Vahinkojen määrä tuntuu myös lompakossa, vaikka itse ei onnettomuudessa olisi mukanakaan. Autojen vakuutusmaksujen suuruus riippuu korvattavien vahinkojen kustannuksista. Omalla esimerkilläsi voit vaikuttaa myös muiden asenteisiin ja siten vähentää onnettomuuksien riskiä.

<< Takaisin