Tekniikasta turvallisuutta lisää?

06.04.2019

YLE uutisoi kehitteillä olevien autojen kaista-avustimien vähentävän vakavia liikenneonnettomuuksia. Arviot voivat pitää paikaansakin, mutta teknisten ajoturvallisuuteen liittyvien parannusten seuraus voi olla myös se, että kuljettaja luottaa niihin liikaa ja ajonopeudet kasvavat turvallisuuden tunteen lisääntyessä, joka taas kääntyy itseään vastaan.

Hiljattain kerrottiin myös tutkimuksesta, jonka mukaan kitkarenkailla on sattunut vähemmän kuolemaan johtavia onnettomuuksia kuin nastarenkailla. Tulos tuntuu paradoksaaliselta, mutta sen voi selittää juuri sama seikka: kitkarenkailla ajettaessa kuljettaja on paremmin läsnä.

On kiistatonta, että ajonopeuksia pienentämällä turvallisuus lisääntyy kun kuljettajalle jää enemmän aikaa reagoida ja lisäksi kineettinen energia on vähäisempi, jos ikävästi käy.